Prijavnica

Polja označena z zvezdico so obvezna.

Ime učenca *

Ime starša ali skrbnika *

EMŠO starša ali skrbnika *

Ulica in hišna številka *

Šola *

Datum rojstva

Elektronska pošta *

Potrjujem, da so vsi podatki resnični. *


Prijava ni zavezujoča!