SVU

SPLETNI VIDEO UČBENIK – SVU

Na tej strani se bodo začeli nabirati pripomočki za učence.

Za prvo pokušino pa vam bosta Eva Ostanek in Anja Vrtačnik, obe eni izmed naših najboljših učenk, razložila, kako se zaigrajo uvodne skladbice v učbeniku.

Veliko užitkov pri učenju!

EVA UČI:

MERRILY WE ROLL ALONG (Sarah Josepha Hale)

ANJA UČI:

ODA RADOSTI (Ludwig van Beethoven)

ANJA UČI:

LEPA ANKA (slovenska ljudska)

ANJA UČI:

MARKO SKAČE (slovenska ljudska)