Klavir

Klavir je na Veseli glasbeni šoli namenjen vsem starostim in za vsa predznanja. Pouk je individualen, zato ga je mogoče prilagajati posameznikovim željam in zmožnostim.

Tudi pri klavirju je možnost, da izberete program, ki vas bo pripeljal do opravljanje izpita na javni glasbeni šoli.

Več podrobnosti je mogoče zvedeti preko kontaktnega obrazca.