Anica Kralj

ANA_KRALJ_RESIZEDSem učiteljica kitare in citer, univerzitetno diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije. Dvaindvajset let sem bila zaposlena kot učiteljica kitare in citer na Glasbeni šoli v Trbovljah, zadnji dve leti pa sem poučevala kitaro na Glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani.

Usvojena imam določena znanja, ki so v povezavi s poučevanjem kitare redka in nepogrešljiva, kar dokazujejo moje pogoste udeležbe z učenci kitare na vseh pomembnih tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih. Na podlagi delovnih izkušenj in različnih dodatnih izobraževanj pri nas in v tujini sem izoblikovala posebno metodo poučevanja kitare, ki je primerna za vso populacijo, vse od najmlajših pa do najstarejših učencev, od nadarjenih pa do tistih, ki imajo določene težave z motoriko, tehniko ali posluhom. Znam jo prilagoditi individualnim posebnostim otroka, mladostnika, oziroma odraslega človeka. Imam opravljen strokovni izpit za področje svetovanja na glasbenih šolah med redkimi v Sloveniji. Osebno menim, da ima vsak posluh, in da se vsak lahko nauči dobro igrati na kitaro.

Moje kompetence se nanašajo na delo

  • z najmlajšimi, sedem let in manj, ki jim sistem javnega šolstva ne omogoča direktenga izobraževanja na inštrumentu
  • s tistimi otroki, ki niso opravili sprejemnih preizkusov na javnih glasbenih šolah zaradi različnih vzrokov
  • s tistimi, ki so opravili sprejemni preizkus, pa ni prostora zanje v javnih glasbenih šolah, pa ne želijo čakati na naslednje šolsko leto, ti otroci se pripravijo na željo staršev tudi za izpit ob koncu šolskega leta
  • s tistimi, ki bi se radi dodatno pripravili na tekmovanja
  • s tistimi, ki so preko samoizobraževanja prišli do določenega znanja, pa so prišli do določenih omejitev, motoričnih, teoretičnih, muzikalnih
  • z odraslimi, ki so jih drugi prepričali, da nimajo posluha, želijo pa si igrati že od otroštva na kitaro ali citre, ali pa se iz različnih drugih prizadetosti niso upali poizkusiti igrati na inštrument
  • z otroki s posebnimi potrebami
  • z mladostniki, ki so vedenjsko moteni

Za podrobnejši življenepis kliknite tu.
Kako igrajo učenci, si lahko ogledate, če kliknete tu.